Khách hàng sẽ được đổi trả sản phẩm thực phẩm chức năng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày giao hàng.

Sau giai đoạn đổi trả sản phẩm, hai bên có thể có những thỏa thuận khác tùy điều kiện thực tế.

Sản phẩm đổi trả, khiếu nại phải còn tem, nhãn hiệu sản phẩm rõ ràng và không quá thời hạn đổi trả do hai bên thỏa thuận và theo các chính sách của chúng tôi.

Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng, cá nhân và các tổ chức khi tham gia giao dịch cũng cần có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin về hàng hóa trước khi quyết định mua/bán sản phẩm.