Các trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân:

Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

  • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ
  • Đặt mua hàng hóa và dịch vụ trên trang bán hàng
  • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác.
  • Đăng ký nhận thư, email quảng bá hoặc các loại tin tức khác
  • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch
  • Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng khi được sự đồng ý trước của khách hàng.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

  • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
  • Gửi thông tin đến khách hàng.
  • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

 

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.