Khách hàng có thể thanh toán cho chúng tôi bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng.

 

Tiền mặt

Thanh toán tại văn phòng Công ty Vitex Nutrition & Health Vietnam

69 A Đường 39, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

Chuyển khoản:

Người thụ hưởng: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Tài khoản: 9660688

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Nam Sài Gòn

 

Thanh toán khi nhận hàng

Khách hàng thanh toán cho đơn vị vận chuyển.