Hiện nay rất nhiều nước không quản lý và chỉ xem Thực phẩm chức năng là Thực Phẩm. Riêng ở Cannada, Bộ Y Tế Canada quản lý Thực phẩm chức năng tương đương như Thuốc Chữa Bệnh bằng dãy số NPN (Nature Product Number) và Giấy phép Lưu hành Sản phẩm (Product Licence).

Một điều cần lưu ý ở đây là tất cả sản phẩm lưu hành tại Canada đều được cấp dãy số NPN nhưng không phải tất cả đều được Bộ Y Tế Canada công nhận hiệu quả công dụng trên Giấy phép Lưu hành Sản phẩm.

Tất cả sản phẩm của VITEX đều được Bộ Y Tế Canada cấp dãy số NPN và Giấy phép Lưu hành Sản phẩm và được công nhận hiệu quả công dụng của từng sản phẩm trên Giấy Phép Lưu hành Sản phẩm.

Để kiểm tra bất kỳ sản phẩm Dược hoặc Thực phẩm chức năng của Canada đã có số NPN hay chưa, bạn có thể lên website của Bộ Y Tế Canada theo link dưới đây :

http://webprod5.hc-sc.gc.ca/lnhpd-bdpsnh/start-debuter.do?lang=eng

Tại Việt Nam, tất cả các sản phẩm của VITEX đều được Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế cấp Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm.  

Để kiểm tra các Giấy Chứng nhận Chất lượng và Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm của các sản phẩm của VITEX, bạn có thể chọn các link bên dưới.

Giấy phép Lưu hành Sản phẩm Vision Boost

Giấy phép Lưu hành Sản phẩm Osteo Mend

Giấy phép Lưu hành Sản phẩm Joint Mend

Giấy phép Lưu hành Sản phẩm CoQ10

Giấy phép Lưu hành Sản phẩm Grape Seed Green Tea

Giấy phép Lưu hành Sản phẩm Source Optimum

Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm Vision Boost

Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm Osteo Mend

Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm Joint Mend

Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm CoQ10

Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm Grape Seed Green Tea

Xác nhận Công bố Phù hợp Quy định An toàn Thực phẩm Source Optimum